Animerade filmer

Animerade filmer

E-kampen är ett utbildningskoncept som går ut på att elever i årskurs 7-9 får prova på att vara företagare, arbeta kreativt och komma på egna affärsidéer. De får sedan testa idéerna i praktiken för att få en känsla för och inblick i hur det är att vara entreprenör. 

Vi har tillsammans med E-kampen tagit fram animerade utbildningsfilmer anpassade för elever och lärare. Filmerna är en kombination av film och animering för att göra det lite mer levande och anpassat till sin målgrupp.