Förändringarnas år

13 januari, 2022

Skriven av Tilde Fryklund

Vi har precis firat och skålat in det nya året med stora förväntningar. 2021 var året vi alla trodde det skulle bli annorlunda och på många sätt blev det kanske just så, men kanske inte riktigt som man trodde.

Inför 2021 fanns många tankar om vart året skulle ta oss, samtidigt såg vi hur pandemin lämnade spår och på många sätt styrde vilka möjligheter vi hade att forma våra liv. I början av förra året trodde många att vi skulle se en stor förändring i världen, att livet långsamt skulle gå tillbaka till det normala. Ofta är det just dessa försöken att spå in i framtiden som styr hur vi väljer att planera framöver, likaså hur vi väljer att kommunicera. 

Innan pandemin hade många svårt att se att vårt samhälle snabbt skulle kunna digitaliseras, men med facit i hand fick vi en ny bild på situationen. Som effekt av pandemin ökades mängden tid och användare på sociala medier. Fler äldre började bli mer flitiga användare och möjligheten att använda datorn och telefonen som verktyg ökade markant. E-handeln har blommat upp och många har använt sociala medier för att ta del av event och händelser de inte kunnat delta på fysiskt.

Trenderna under 2021 hänger på många sätt ihop, många gånger kan man även göra kopplingar till hur året sett ut och vad som hänt. Det här var året livestreaming på riktigt blev en trend. Evenemang livestreamades för att nå ut när de tvingades att bli digitala och influencers använde som ett verktyg att nå ut ytterligare till sina följare. Vi såg även att stories blev ett omtyckt inslag som användare uppskattade, och att man till en större grad ville lyssna på podcasts än tidigare. Den gemensamma nämnaren i allt detta är gemenskap. Tidigare har vi kunnat söka oss till det platser för att tillsammans uppleva ett evenemang. De äldre har fått träffa sina släktingar och fått höra om barnbarnens äventyr. Hemarbetandet har snuvat människan på sin dagliga dos av intryck och möjligheten att få socialisera sig med olika kollegor. Människan söker sig till sociala medier efter det de inte kan få i sin vardag.

Det här är året vi ser att det nya levnadssättet kommer landa in i våra sociala mediekanaler på en ny nivå. De arbetar för att förenkla en digital värld, och trots att vi sett många förbättringar kommer de troligtvis vara ännu mer användarvänliga i år. Vi ser även att många av de krav som ställts på mediajättarna nu börjar att bli till handling. Ett exempel på detta är tredje parts kakor, i dagsläget kan kakor användas för att spåra en användare och deras surfmönster, men med hjälp av tredje parts kakor ger andra domäner än den du för tillfället använder möjlighet att samla in information om ditt surfande. Den funktionen används främst idag för annonser men Google kommer under kommande år avsluta arbetet med att ta bort stödet för tredje parts kakor. 

Det här kommer påverka våra sociala medier mer än man tänker sig. Vi kommer behöva lära oss att experimentera och testa vad vår målgrupp vill ha på ett annat sätt än idag, vi kommer inte kunna förlita oss på siffrorna och statistik längre. 

De senaste åren har format våra medier och det är tydligt att de börjar att få mer specifika ändamål och målgrupper. Detta är något vi kan ta till vara på, men det gäller att man nu vågar testa och behålla användarna på plattformen och engagera dem istället för att skicka dem ifrån den. Ta varenda möjlighet du får att lära dig om de olika kanalerna fungerar och bygg upp en tydlig strategi. 

Se till att verkligen tänka efter vad ni vill kommunicera och planera hur ni ska kommunicera det. Vad hade ni sagt till er målgrupp och era kunder om de stod framför er?