Sociala medier är meningslöst

 

4 av 10 dagliga användare av sociala medier tycker att det är meningslöst, att tiden de spenderar där inte ger dem något.

Människan idag drivs till en stor del av att lyckas men även kunna presentera sin framgång för andra att avundas. Den press att visa upp sin framgång sker främst på sociala medier där man lätt kan berätta om något aktuellt i ens liv och bli belönad med ett visst antal tummar upp eller hjärtan. Kanske är det just detta som gör att 4 av 10 dagliga användare inte anser medier att vara meningsfulla?

För att förstå dessa personerna måste vi nog se till oss själva. Hur agerar du och jag på sociala medier? Själv är jag snabb på att bläddra förbi flertalet bilder utan att helt ta in vad det är jag ser längs med vägen, ett tidsfördriv eller ett sätt att prokrastinera annat som skulle kräva min energi. Kanske ser vi alla det som meningslöst men förnekar känslan för att ha vårt lilla prokrastineringsverktyg, det hade i alla fall förklarat en del. Hur ser du själv på det?

Att människan är en komplex varelse är något som forskare fastställt för flera år tillbaka, och innan dem, filosoferna. Har man det i baktanken samtidigt som man funderar över varför 4 av 10 användare som anser att sociala medier är meningslöst ändå använder det, kan man börja och vända och vrida på det hur mycket som helst, kanske till och med bli lite filosofisk. Oavsett hur jag än vänder och vrider på det kommer jag dock fram till samma slutsats, människan fortsätter att bläddra frenetiskt i hoppet om att en dag finna det som meningsfullt.

Det leder oss till nästa del i min tanke kring dagens blogginlägg. Först vill jag vill att ni tar fram er inre entreprenör och ser till er senaste bild i instagramfeedet. Vad ser ni? Får ni känslan av att ni vill bläddra förbi det snabbt eller dröja kvar och absorbera budskapet från bilden eller texten? Vi försöker alltid se på oss själva och vårt företag som en utomstående, vad känner vi och upplever av det vi lägger ut om man inte vet vår idé och det budskap vi försöker förmedla redan innan? Ofta hjälper detta oss något enormt som ett verktyg för att skapa innehåll som är både intressant att se och faktiskt ger läsaren eller tittaren något som har betydelse för dem, och just därför vill vi dela med det till er att använda. Tänk, vem är jag som ser detta? Varför ser just jag detta? Hur uppfattar jag det? Hur agerar jag på det? Kanske om vi börjar vara mer konsekventa med det vi lägger ut, kommer de 4 personerna av 10 börja se sociala medier lika meningsfullt som vi gör. Det är vad jag hoppas på i alla fall.

Sist men inte minst vill jag även påminna er alla om att vi på Scarp Media AB arbetar med sociala medier och kan hjälpa er om ni känner att ni inte hinner med i svängarna gällande allt nytt eller bara hålla sig uppdaterade på sociala medier för att nå ut till era följare. Kontakta oss för att låta oss hjälpa er synas bättre.

Ha en underbar vecka!

Tilde Fryklund/Scarpteamet