Informationskriget

Informationskriget

Vad som pågår i Ukraina har ingen missat. När man tänker på krig tänker man på vapen, våld och förödelse. Bakom detta pågår samtidigt ett annat krig.

I dagens skolutbildning lär sig eleverna källkritik. Att genom kontrolltekniker granska en källa och undersöka dess trovärdighet. Något jag själv fick höra gång på gång var att olika källor var olika svåra att granska.

Under det pågående kriget rapporteras det om vad de kallar “informationskriget”. Beblandat med den sanningsenliga informationen sprider flanker missinformation för att gynna vad sidorna stödjer. Falska videos av Zelenskyj som ber sin befolkning att ge upp och kapitulera eller ryska invånare utan insikt av vad som pågår i kriget

Detta är ett tydligt exempel på hur den digitala världen i vissa hänseenden kan vara svår att navigera. Vi tog upp ett väldigt extremt exempel men många gånger finns det i vår vardag utan att vi inte tänker på det. Hur agerar du när du går in på en hemsida? Letar du direkt efter det du söker eller granskar du först hur trovärdig den är?

Erkänner själv att jag inte varje gång granskar trovärdigheten även fast det borde vara rutin. Du som företagare kan hjälpa dina besökare med att enkelt finna en trovärdighet i dig, ditt företag och er digitala kommunikation.

Låt oss fundera över hur vi själva kommunicerar

Precis som på samma sätt du förväntar dig att få veta vem som skrivit en artikel i din morgontidning och vad de grundar sin information på förväntar sig dina potentiella kunder samma sak. Genom att tydliggöra ert team och visa tydliga kontaktuppgifter skapar ni enkelt en trygghet för era kunder. Hur enkelt är det att kontakta er i dagsläget?

När du går till biblioteket för att låna en bok ser du till att låna den nya upplagan för att få ta del av uppdaterad och aktuell information. Ofta tittar vi efter en bok med ett omslag som visar på legitimitet och relevans. Med samma ögon tittar vi på din hemsida, era inlägg och er kommunikation. När uppdaterades er hemsida senast? Utstrålar er kommunikation fortfarande ert varumärke?

När du ändå är på biblioteket lånar du flera böcker. Detta för att säkert kunna veta att det du läser faktiskt stämmer. En källa är inte stark själv, utan behöver uppbackning från flera håll. Din kommunikation bör fungera på samma sätt, oavsett vart en potentiell kund vänder sig ska de få samma bild av er och ert varumärke. Är informationen på era sociala medier fortfarande sammanhängande med er verksamhet?

Äntligen får vi användning av det vi lärde oss i skolan!

Och om minnet är kort kommer här en liten lista som kan vara till hjälp 😉

Vem har skapat källan?

Varför är källan gjord?

Hur ser källan ut?

Kan du verifiera informationen från andra ställen?

Förändringarnas år

Förändringarnas år

Vi har precis firat och skålat in det nya året med stora förväntningar. 2021 var året vi alla trodde det skulle bli annorlunda och på många sätt blev det kanske just så, men kanske inte riktigt som man trodde.

Inför 2021 fanns många tankar om vart året skulle ta oss, samtidigt såg vi hur pandemin lämnade spår och på många sätt styrde vilka möjligheter vi hade att forma våra liv. I början av förra året trodde många att vi skulle se en stor förändring i världen, att livet långsamt skulle gå tillbaka till det normala. Ofta är det just dessa försöken att spå in i framtiden som styr hur vi väljer att planera framöver, likaså hur vi väljer att kommunicera. 

Innan pandemin hade många svårt att se att vårt samhälle snabbt skulle kunna digitaliseras, men med facit i hand fick vi en ny bild på situationen. Som effekt av pandemin ökades mängden tid och användare på sociala medier. Fler äldre började bli mer flitiga användare och möjligheten att använda datorn och telefonen som verktyg ökade markant. E-handeln har blommat upp och många har använt sociala medier för att ta del av event och händelser de inte kunnat delta på fysiskt.

Trenderna under 2021 hänger på många sätt ihop, många gånger kan man även göra kopplingar till hur året sett ut och vad som hänt. Det här var året livestreaming på riktigt blev en trend. Evenemang livestreamades för att nå ut när de tvingades att bli digitala och influencers använde som ett verktyg att nå ut ytterligare till sina följare. Vi såg även att stories blev ett omtyckt inslag som användare uppskattade, och att man till en större grad ville lyssna på podcasts än tidigare. Den gemensamma nämnaren i allt detta är gemenskap. Tidigare har vi kunnat söka oss till det platser för att tillsammans uppleva ett evenemang. De äldre har fått träffa sina släktingar och fått höra om barnbarnens äventyr. Hemarbetandet har snuvat människan på sin dagliga dos av intryck och möjligheten att få socialisera sig med olika kollegor. Människan söker sig till sociala medier efter det de inte kan få i sin vardag.

Det här är året vi ser att det nya levnadssättet kommer landa in i våra sociala mediekanaler på en ny nivå. De arbetar för att förenkla en digital värld, och trots att vi sett många förbättringar kommer de troligtvis vara ännu mer användarvänliga i år. Vi ser även att många av de krav som ställts på mediajättarna nu börjar att bli till handling. Ett exempel på detta är tredje parts kakor, i dagsläget kan kakor användas för att spåra en användare och deras surfmönster, men med hjälp av tredje parts kakor ger andra domäner än den du för tillfället använder möjlighet att samla in information om ditt surfande. Den funktionen används främst idag för annonser men Google kommer under kommande år avsluta arbetet med att ta bort stödet för tredje parts kakor. 

Det här kommer påverka våra sociala medier mer än man tänker sig. Vi kommer behöva lära oss att experimentera och testa vad vår målgrupp vill ha på ett annat sätt än idag, vi kommer inte kunna förlita oss på siffrorna och statistik längre. 

De senaste åren har format våra medier och det är tydligt att de börjar att få mer specifika ändamål och målgrupper. Detta är något vi kan ta till vara på, men det gäller att man nu vågar testa och behålla användarna på plattformen och engagera dem istället för att skicka dem ifrån den. Ta varenda möjlighet du får att lära dig om de olika kanalerna fungerar och bygg upp en tydlig strategi. 

Se till att verkligen tänka efter vad ni vill kommunicera och planera hur ni ska kommunicera det. Vad hade ni sagt till er målgrupp och era kunder om de stod framför er?