fbpx
Välj en sida

Scarp Academy

Skapa din framtid.

En föreläsning för ungdomar – av ungdomar, där vi skapar förståelse för vikten av att följa sina drömmar.

Viktigt att eleverna får träffa unga vuxna som har vågat satsa på att förverkliga sin dröm.
Nadja och Tilde inspirerar eleverna till att själva våga välja den vägen de faktiskt vill!

- Sofia Högstedt, Högstadielärare

Tilde och Nadja från Scarp Media har en unik förmåga att möta och vägleda ungdomar i det skedet i livet när tillvaron består av mer frågor än svar.

Med inspirerande berättelser, ett kritiskt förhållningssätt till Sveriges oskrivna regel Jantelagen och med fokus på individens egna drömmar och framtid har dessa unga kvinnor lyckats skapa en föreläsning som alla i årskurs nio borde få ta del av. Föreläsningsdelen varvars på ett balanserat sätt med övningar där ungdomarna är delaktiga och får forma sina tankar samtidigt som Tilde och Nadja är närvarande och finns med som bollplank och som inspirationskällor.

- Terese Engqvist, Högstadielärare

Kristianstad

Isolatorvägen 11
291 62 Kristianstad

hej@scarpmedia.se

Share This